τρισδιάστατο σχέδιο

τρισδιάστατο σχέδιο

Φρένο TPR Castor με πλάκα

Περιστρεφόμενος μαύρος τροχός από καουτσούκ με πλάκα

Περιστρεφόμενο έπιπλο με δύο τροχούς Ρόδα με πλάκα